PERSONUPPGIFTSPOLICY

De personuppgifter vi hanterar är de som du själv väljer att lämna till oss, exempelvis ditt namn, e-post, leverans-/hemadress, IP-adress, och telefonnummer. Dina personuppgifter kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Vid reklamationer och garantiärenden kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.


Om du väljer att acceptera mejlutskick från oss när du genomför ditt köp kommer vi använda ditt namn och e-postadress för att göra dessa utskick.


I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. När du vill ha en sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges på webbplatsen under "kontakt". Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.


Ansvarig för personuppgiftshanteringen på denna webbplats är Mullessons.